Duo Claranbaux - Geerinck

Duo Claranbaux - Geerinck
Beschrijving Jeroen Geerinck: gitaar
Aurélien Claranbaux: akkordeon